Entreprenader och mycket mer i Trollhättan!

Välkommen till Krösslätt Entreprenad AB!

Vi utför det mesta inom branschen så som grävning, bergsknackning med
hydraulhammare, schaktning, bortforsling av schaktmassor, lastning och transporter
med kranbil.

Vi ombesörjer även sprängningsarbeten i samarbete med auktoriserad bergsprängare. Med bred kompetens och lång erfarenhet är vi högklassiga i det vi gör!

Kontakta oss

Krösslätt Entreprenad AB

Tel: 0702-418 339
E-post: krosslatt.entreprenad@gmail.com

Halltorp 15
461 92 TROLLHÄTTAN